Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không mang lại cho bạn quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của R-SOLUTION. Chúng tôi xem xét và đánh giá các nội dung nếu không vi phạm bất kỳ chính sách thu thập dữ liệu và pháp luật thì sẽ cung cấp nội dung đó cho các bạn.

Nghĩa vụ đăng ký của bạn

Là người dùng đã đăng ký dịch vụ R-SOLUTION, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để chấp nhận các điều khoản của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân theo gợi ý của mẫu đăng ký dịch vụ, duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc R-SOLUTION có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ, R-SOLUTION có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng dịch vụ hiện tại và trong tương lai.

Không bán lại hoặc phân phối lại dịch vụ

Trừ khi được R-SOLUTION ủy quyền rõ ràng, bạn đồng ý không tái tạo, sao chép, bán, trao đổi, bán lại, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào trong các Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ.

Đóng góp

Bằng cách sử dụng R-SOLUTION, bạn thừa nhận rằng tất cả dữ liệu thu được qua dịch vụ vẫn là tài sản trí tuệ của R-SOLUTION và đồng ý thuộc tính dữ liệu đã được thống kê trong mọi ấn phẩm hoặc phân phối dữ liệu trên hệ thống của chúng tôi.

Truy cập tài khoản

Bạn phải cung cấp địa chỉ email hợp lệ của mình và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quy trình đăng ký. Bạn phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ để trở thành Người đăng ký. Đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người là không được phép. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn. R-SOLUTION không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.

Thông báo Email

Bằng cách đăng ký tài khoản tại R-SOLUTION (miễn phí hoặc trả phí), bạn cho phép chúng tôi gửi thông báo email đến địa chỉ email mà bạn đã chỉ định khi đăng ký. Các thông báo email này có thể bao gồm: các bản cập nhật cho bộ công cụ của R-SOLUTION, mẹo & hướng dẫn sử dụng các công cụ của R-SOLUTION, khuyến mãi và tin nhắn hệ thống. Bạn cũng được cung cấp tùy chọn đăng ký cập nhật hàng tuần từ blog của R-SOLUTION, không bắt buộc phải sử dụng tùy chọn này trong quá trình đăng ký. Chúng tôi có thể gửi email thông qua dịch vụ gửi thư của chính mình hoặc qua dịch vụ của bên thứ ba như MailChimp, …

Người dùng trái phép

Bạn phải là một người dùng thật. Tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương thức tự động khác không được phép.

Sử dụng trái phép

Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Mọi hành vi tác động được chúng tôi cho là ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống đều được đánh giá là sủ dụng trái phép. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cần thiết để để đảm bảo tính toàn vẹn hệ thống.

Chặn địa chỉ IP

Để bảo vệ tính toàn vẹn của Dịch vụ, R-SOLUTION bảo lưu quyền bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn Người đăng ký và Thành viên khỏi các địa chỉ IP nhất định truy cập Trang web.

Đăng ký và theo dõi

Bạn có thể trở thành Người đăng ký Dịch vụ miễn phí. Là Người đăng ký, bạn sẽ có khả năng tham gia vào một số, nhưng không phải tất cả các tính năng và dịch vụ có sẵn trong hệ thống. Để truy cập các tính năng và dịch vụ bổ sung, bao gồm khả năng sử dụng nhiều công cụ của chúng tôi, bạn phải trở thành người đăng ký dịch vụ (có trả phí). Tùy thuộc vào gói đăng ký bạn chọn, bạn sẽ được hưởng số lượng tính năng khác nhau và / hoặc các giới hạn khác nhau.

Chính sách hoàn tiền

R-SOLUTION không bắt buộc phải hoàn lại tiền cho bạn bất cứ lúc nào. Đối với đăng ký hàng tháng của bạn, bạn có 48 giờ sau khi giao dịch yêu cầu hoàn lại tiền, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đó nếu chúng tôi thấy hoạt động cao trên tài khoản của bạn trong thời gian này.

Hủy dịch vụ

R-SOLUTION có quyền hủy dịch vụ đơn phương trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng vi phạm các Điều khoản của chúng tôi.
  • Khách hàng cố gắng gây thiệt hại cho danh tiếng hoặc công việc bình thường của R-SOLUTION.
R-SOLUTION nhận được yêu cầu lạm dụng liên quan đến hành động của người dùng từ các cơ quan thực thi pháp luật. Việc hủy dịch vụ của khách hàng ngụ ý rằng tất cả các trách nhiệm về dữ liệu, được nhận bởi các dịch vụ của R-SOLUTION, được bảo vệ bởi các Điều khoản này là có hiệu lực.

Sửa đổi dịch vụ

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc dừng Dịch vụ hoàn toàn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa. R-SOLUTION cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn, thêm hoặc tạo các giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Người dùng R-SOLUTION đồng ý rằng R-SOLUTION sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Liên kết

Dịch vụ có thể cung cấp các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên trên World Wide Web khác. Vì R-SOLUTION không kiểm soát các trang web hoặc tài nguyên đó, người dùng thừa nhận và đồng ý rằng R-SOLUTION không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó, không xác nhận các trang web / tài nguyên nói trên và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, quảng cáo nào hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng R-SOLUTION sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra liên quan đến bất kỳ cách nào để sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.

Liên hệ với R-SOLUTION

Liên hệ với R-SOLUTION qua Email: [email protected] Bằng cách liên hệ với R-SOLUTION, khách hàng cấp cho R-SOLUTION quyền vĩnh viễn không độc quyền đối với mọi ý tưởng, thông tin, thiết kế hoặc tài liệu khác có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào, ngoại trừ khi khách hàng đã nhận được thỏa thuận trước bằng văn bản từ R-SOLUTION. Khách hàng đồng ý không chuyển cho R-SOLUTION bất kỳ thông tin và dữ liệu nhạy cảm thương mại nào về hoạt động của chính họ. Khách hàng chấp nhận rằng thông tin được gửi tới R-SOLUTION trong mọi trường hợp sẽ không được coi là đối tượng của bất kỳ hình thức thỏa thuận không tiết lộ nào, ngoại trừ khi khách hàng đã nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản từ R-SOLUTION. Tất cả các bên đều cân nhắc rằng email không phải là phương tiện liên lạc an toàn, được bảo đảm. Email chỉ nên được xem xét nhận bởi R-SOLUTION nếu khách hàng nhận được phản hồi được tạo thủ công. Ngoại trừ các điểm trên, tất cả các cuộc thảo luận qua email được coi là có tính chất không chính thức và chỉ nên được coi là ràng buộc khi được chỉ định như vậy bởi R-SOLUTION. Bất kỳ đề xuất, đề cập hoặc tham chiếu bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản hợp đồng trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của R-SOLUTION nên được xem hoàn toàn là đầu cơ cho đến khi khách hàng sở hữu xác nhận bằng văn bản của R-SOLUTION.